Awards

Amelia Earhart Fellowships – AE

Jaarlijks worden momenteel 35 beurzen ter waarde van 10.000 USD uitgereikt aan vrouwen die zich willen bekwamen in het typisch mannelijk gedomineerde gebied van lucht- en ruimtevaart en de eraan gerelateerde wetenschappen en techniek. Sedert 1938 tot 2010 heeft Zonta 1297 AE beurzen uitgereikt voor een totaal bedrag van 7 miljoen USD aan vrouwen in 64 landen.

 

Jane M. Klausman – Women in Business Scholarships – JMK

Dit programma helpt vrouwen hun bachelor- en masteropleidingen in bedrijfsbeheer voort te zetten om hen zo meer kansen te bieden om deel te kunnen uitmaken van wereldwijde internationale directies.

Jaarlijks worden 12 beurzen toegekend ter waarde van 5000 USD elk terwijl 1000 USD gegeven wordt per district. Sinds het begin van het programma tot 2010 werden 199 beurzen toegekend in 34 landen. Ons District 27 voegt hier nog eens 500 euro aan toe.

 

Young Women in Public Affairs - YWPA

Zonta gelooft dat jonge vrouwen de sleutel zijn tot de vooruitgang van vrouwen op gebied van de openbare dienstverlening. Dit programma erkent jonge vrouwen (hoger secundair of pre-universitair) die blijk geven van leiderschap en inzet voor publieke dienstverlening en moedigt hen aan verder deel te nemen aan het openbare en publieke leven.

Jaarlijks wordt door ZIF aan één persoon per district (32) een prijs toegekend ter waarde van 1000 USD en daarenboven worden 5 internationale prijzen toegekend van elk 3000 USD. Sedert 1990 tot 2010 heeft Zonta 565 prijzen toegekend aan jonge vrouwen uit 49 landen. Ons District 27 voegt hierbij nog eens 500 euro toe voor de eerste prijs, 350 voor de tweede en 250 voor de derde prijs.