Doelstellingen

Wat Zonta bindt is het streven van de leden om de positie van de vrouw in de maatschappij te verbeteren. Zonta heeft hiervoor de volgende speerpunten:

  • Hulp bieden aan kansarme vrouwengroepen. Internationaal werkt Zonta samen met Unifem en Unicef in de ontwikkelingslanden, waar het grootschalige projecten uitvoert, die onder-steuning bieden op het gebied van onderwijs, welzijns- en gezondheidszorg. Ook door Belgische clubs worden tal van initiatieven ontplooid om kansarme vrouwengroepen te ondersteunen door middel van onderwijsprojecten en beroepstrainingen.
  • Opkomen voor de rechten van vrouwen en kinderen.
  • Met het project “Violence against women and children” vraagt Zonta wereldwijd de aandacht voor dit vraagstuk van onrecht en geweld.
  • Het stimuleren van actieve deelname van vrouwen aan het maatschappelijk en beroepsleven.
  • Zonta International stimuleert vrouwen om hun leiderschapskwaliteiten te ontplooien, maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen en zich te bekwamen op terreinen, waar zij traditioneel een achterstand hebben. Zonta doet dit door het uitreiken van Internationale Awards, waaronder een veertigtal beurzen per jaar voor vrouwen, die wetenschappelijk onderzoek doen op gebied van lucht- en ruimtevaart; beurzen voor vrouwen onder de 21 jaar, die zich maatschappelijk verdienstelijk hebben gemaakt en een bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van de positie van de vrouw; studiebeurzen voor jonge zakenvrouwen, die bewezen hebben over buitengewone leiderschapskwaliteiten te beschikken.