Zonta internationaal

Zonta International is een wereldwijde organisatie van vrouwen met een zelfstandige positie in beroep en bedrijf, die zich verenigd hebben om samen te werken aan de verbetering van de positie van de vrouw in de maatschappij.

 

Historie

Zonta International werd in 1919 in Buffalo (VS) opgericht als een serviceclub voor werkende vrouwen. In 1930 werd de eerste Zontaclub in Europa opgericht te Wenen. In de loop der jaren is Zonta uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie met 35.000 leden, verspreid over 1100 Zonta clubs in 70 landen. De eerste Belgische Zonta club werd in 1964 in Den Haag opgericht. Zonta België telt nu 20 clubs met 550 leden.

 

Doelstellingen met serviceprojecten

Wat Zonta bindt is het streven van de leden om de positie van de vrouw in de maatschappij te verbeteren. Zonta heeft hiervoor de volgende speerpunten:

  • Hulp bieden aan kansarme vrouwengroepen. Internationaal werkt Zonta samen met Unifem en Unicef in de ontwikkelingslanden, waar het grootschalige projecten uitvoert, die onder-steuning bieden op het gebied van onderwijs, welzijns- en gezondheidszorg. Ook door Belgische clubs worden tal van initiatieven ontplooid om kansarme vrouwengroepen te ondersteunen door middel van onderwijsprojecten en beroepstrainingen.
  • Opkomen voor de rechten van vrouwen en kinderen.
  • Met het project “Violence against women and children” vraagt Zonta wereldwijd de aandacht voor dit vraagstuk van onrecht en geweld.
  • Het stimuleren van actieve deelname van vrouwen aan het maatschappelijk en beroepsleven.
  • Zonta International stimuleert vrouwen om hun leiderschapskwaliteiten te ontplooien, maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen en zich te bekwamen op terreinen, waar zij traditioneel een achterstand hebben. Zonta doet dit door het uitreiken van Internationale Awards, waaronder een veertigtal beurzen per jaar voor vrouwen, die wetenschappelijk onderzoek doen op gebied van lucht- en ruimtevaart; beurzen voor vrouwen onder de 21 jaar, die zich maatschappelijk verdienstelijk hebben gemaakt en een bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van de positie van de vrouw; studiebeurzen voor jonge zakenvrouwen, die bewezen hebben over buitengewone leiderschapskwaliteiten te beschikken.

 

Wat biedt Zonta haar leden

Zonta is een internationaal erkende NGO die 33.000 leden in 1251 service clubs vertegenwoordigt en actief is in 68 landen. Zonta-leden zetten hun diverse talenten in om mondig en actief de gelijkberechtiging van vrouwen te verdedigen. Het verbeteren van de situatie van meisjes en vrouwen wereldwijd is het centrale doel. Zonta is neutraal, niet partij- of religiegebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in.

Ingezamelde fondsen worden verdeeld tussen lokale en internationale projecten. Fundraising gebeurt in elke Zonta Club via het organiseren van speciale acties. De clubs vergaderen maandelijks en werken zelfstandig volgens internationale richtlijnen. Zonta clubs bestaan uit leden met zo veel mogelijk verschillende beroepen. Deze diversiteit maakt Zonta inspirerend en veelzijdig.

Zonta biedt haar leden de mogelijkheid om elkaar nationaal en internationaal te ontmoeten en contacten te leggen en als zodanig te netwerken met vrouwen over de hele wereld. Naast de maandelijkse bijeenkomsten, zijn er ook informele ontmoetingen in commissieverband.

 

Contacten

Om haar doelen te bereiken, heeft Zonta International de consultatieve status bij organisaties van de Verenigde Naties. Haar vertegenwoordigers zijn aanwezig op de bijeenkomsten te Parijs, New York, Geneve en Wenen tijdens de vergaderingen van UNICEF, UNESCO, UNIFEM en ECOSOC.