VZW Vergeet De Kinderen Niet

Logo Vergeet De Kinderen Niet vzwKinderen zijn onze toekomst en verdienen alle kansen. Helaas start niet elk kind met hetzelfde rugzakje in het leven. Deze VZW wil kansarme kinderen versterken door een aanbod aan vrijetijdsparticipatie. Zinvolle vrijetijdsactiviteiten zorgen immers voor een betere cognitieve en sociale ontwikkeling van een kind.

Alle vrijwilligers achter de vzw Vergeet de Kinderen Niet! zijn stuk voor stuk geëngageerde personen die betekenis willen geven aan iets dat in een groter geheel past. Onbaatzuchtig spant de vzw zich in voor de meest kwetsbare groep in onze samenleving namelijk de kinderen van daklozen. Kinderen van daklozen zijn niet alleen zeer talrijk, ze kiezen zelf vaak ook nooit voor een leven in de marge van onze maatschappij.

Hier sluit Zonta Dendermonde zich graag bij aan ! We starten met een inzamelactie voor speelgoed en eductatief materiaal voor het kinderfeest van VZW Vergeet De Kinderen Niet op 11 december. Dit materiaal wordt overhandigd tijdens de jaarlijkse Zonta film op donderdag 24 november.

Daarenboven zullen we samen met de VZW in 2017 een verwendag organiseren voor de mama’s.  De evidente zaken zoals make-up, een kappersbeurt, een manicure of pedicure worden dan aangeboden om ook hen eens te laten genieten. 

www.vergeetdekinderenniet.be