Wat biedt Zonta haar leden?

Zonta is een internationaal erkende NGO die 33.000 leden in 1251 service clubs vertegenwoordigt en actief is in 68 landen. Zonta-leden zetten hun diverse talenten in om mondig en actief de gelijkberechtiging van vrouwen te verdedigen. Het verbeteren van de situatie van meisjes en vrouwen wereldwijd is het centrale doel. Zonta is neutraal, niet partij- of religiegebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in.

Ingezamelde fondsen worden verdeeld tussen lokale en internationale projecten. Fundraising gebeurt in elke Zonta Club via het organiseren van speciale acties. De clubs vergaderen maandelijks en werken zelfstandig volgens internationale richtlijnen. Zonta clubs bestaan uit leden met zo veel mogelijk verschillende beroepen. Deze diversiteit maakt Zonta inspirerend en veelzijdig.

Zonta biedt haar leden de mogelijkheid om elkaar nationaal en internationaal te ontmoeten en contacten te leggen en als zodanig te netwerken met vrouwen over de hele wereld. Naast de maandelijkse bijeenkomsten, zijn er ook informele ontmoetingen in commissieverband.

 

Contacten

Om haar doelen te bereiken, heeft Zonta International de consultatieve status bij organisaties van de Verenigde Naties. Haar vertegenwoordigers zijn aanwezig op de bijeenkomsten te Parijs, New York, Geneve en Wenen tijdens de vergaderingen van UNICEF, UNESCO, UNIFEM en ECOSOC.